De informatie en tips op deze website zijn richtlijnen om gezond af te vallen en zijn niet speciaal aangepast voor individuele personen en hun persoonlijke omstandigheden. Deze site is niet bedoeld om adviezen of behandelingen van gekwalificeerde professionals te vervangen. Vraag voor een langdurig dieet als advies aan uw huisarts, voedingsdeskundige of diëtist.

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze  disclaimer.

3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.